Aktuellt

Sökande i maj får genomföra två rekryteringstest

Du som söker notarietjänst med sista ansökningsdag i maj, kommer bli ombedd att genomföra två rekryteringstester – ett personlighetstest (MAP) och ett kapacitetstest (Matrigma). Dessa tar sammantaget ungefär en timme att göra och du genomför dem på valfri dator med internetanslutning.

Sedan augusti 2018 bedrivs Notarieprojektet på Domstolsverket. En av frågorna som behandlas inom projektet är hur det framtida rekryteringsförfarandet ska se ut. Ett alternativ som övervägs är att använda rekryteringstester. För att få underlag för att bedöma lämpligheten av detta alternativ, kommer alla som söker anställning som notarie vid antagningen i maj att bli ombedda att göra två rekryteringstester. Resultaten kommer enbart att användas som studiematerial i det nu aktuella projektet på Domstolsverket. Resultaten kommer alltså inte att påverka om du som söker i maj får anställning som notarie eller inte. Testerna är naturligtvis frivilliga att göra, men vi är mycket tacksamma om så många som möjligt genomför dem eftersom det ger oss ett värdefullt underlag för våra ställningstaganden gällande testning. För dig personligen kan det också vara en bra erfarenhet att göra testerna inför kommande anställningsförfaranden, eftersom tester av detta slag är mycket vanliga i rekryteringsprocesser.

Så här går det till
Efter ansökningstidens utgång får du som sökt ett e-postmeddelande med inbjudan och länk till två tester, ett personlighetstest och ett kapacitetstest. Testerna tar sammantaget ungefär en timme att göra och kan genomföras på valfri dator med internetanslutning. Du kommer att få en dryg vecka på dig att genomföra dem. I direkt anslutning till att testerna genomförs ges en kort, skriftlig återkoppling av testresultaten. Dina testresultat kommer endast att hanteras av en testadministratör vid Domstolsverket, samt av de som ingår i projektets arbetsgrupp. När projektets slutrapport levereras kommer samtliga testdata att raderas. Mer information kommer att finnas i det e-postmeddelande som alla sökande får efter ansökningstidens utgång.

Digitala examensbevis

Vi har märkt att fler och fler av er sökande har fått examensbeviset utfärdat digitalt. Digitala examensbevis bifogar man rakt av i sin ansökan, så att valideringen av intyget ”hänger med”. På så sätt slipper man vidimeringskravet eftersom vi ser att det är en originalfil som bifogats.

Är det så att man väljer att skriva ut sitt examensbevis förlorar man valideringen och det måste då vidimeras på vanligt sätt, dvs. att någon annan person intygar att kopian överensstämmer med originalet.

Nya ansöknings- och tillsättningsdatum

Nu finns uppdaterade datum för ansökan och tillsättning av notarieanställningar under 2019. Se mer info här

Vi ser gärna att du ansöker genom Sveriges domstolars gemensamma rekryteringssystem, Varbi.

Nytt notarieprojekt

Under 2018 påbörjas ett projekt för att se över och reformera vissa delar för anställning och hantering av notarier. I notarieprojektet är det fyra områden som ska utredas. Den största frågan som ska utredas handlar om på vilka kriterier som notarierna rekryteras. Det behövers säkerställas att det är rätt personer som anställs på domstolarna och som blir intresserade av att fortsätta domarbanan. Att bara anställas via formella meriter är ett rekryteringsförfarande som inte känns igen från någon annan bransch, utan vanligtvis beaktar man även personliga förmågor.

De tre övriga områdena som ska utredas handlar om notarietjänstgöringens längd och innehåll, paket- och kombinationsanställningar samt betygsättningen för notarier.

Domstolsverket är i uppstartsläget och har förankrat projektet hos domstolscheferna. Domstolsverket har även en dialog med såväl Notarienämnden som med Saco-S domstol om projektet. Samtliga har ställt sig positiva till att vi belyser dessa frågor. 

Det går i dagsläget inte att säga när eventuella förändringar kan komma att införas. Domstolsverket kommer att återkomma med mer detaljerad information innan några ändringar genomförs.

Information om återbud

Sök endast de anställningar som kan tillträdas vid de angivna datumen. En tillsättning innebär att du som notarie har blivit anställd och därmed omfattas av gällande regler om uppsägningstid. Domstolarna räknar med att notarierna kan börja sina anställningar vid de datum som domstolarna har önskat.

Tillbaka till toppen