Arbetslivserfarenhet

 • Vad ska framgå av ett åberopat intyg gällande arbetslivserfarenhet?

  Av intyget ska framgå:

  1. vilken typ av arbete du utför eller har utfört, om det är fråga om kvalificerat juridiskt arbete
  2. vilken handledning som getts
  3. om arbetet är marknadsmässigt avlönat 
  4. hur länge du har arbetat. 

  Med detta som underlag kan Domstolsverket bilda sig en uppfattning om hur din arbetslivserfarenhet ska klassificeras för att få eventuella meritpoäng.

 • Vad menas med ”behörighet ger företräde”?

  Om man har en anställning som kan tillgodoräknas som notarietjänstgöring så har man behörighet. En sådan anställning är ett klart kvalificerat juridiskt arbete som sker under ledning av erfaren jurist. Tidsmässigt ska den ligga efter examensdatum, men före notarietjänstgöring. Domstolsverket prövar om tjänstgöringen uppfyller dessa villkor.

   

  Om villkoret ”Behörighet kan ge företräde” finns på en notarieanställning innebär det att den som har behörighet kan få anställningen trots att han/hon har en lägre meritpoäng än någon som har högre meritpoäng, men saknar behörighet. Prövning av om behörigheten ska ge företräde sker i varje enskilt fall. Situationen på den aktuella domstolen vägs också in.

 • Finns det möjlighet att få en ”förkortad” notarieanställning om man tidigare har arbetat på t.ex. advokatbyrå?

  Ja, under vissa förutsättningar. Arbetet ska, för att kunna tillgodoräknas, vara klart kvalificerat juridiskt arbete, marknadsmässigt avlönat och ha skett under ledning av erfaren jurist. Det ska dessutom ligga mellan examensdatum och notarietjänstgöringen på domstol. Maximalt sex månader kan tillgodoräknas. Arbetet ska styrkas med en kopia av ett intyg från arbetsgivaren.

   

  Domstolsverket prövar självmant om ett arbete kan tillgodoräknas som notarietjänstgöring eller inte. Om det kan tillgodoräknas så gör Domstolsverket det. Du kan inte själv välja eller påverka det.

 • Finns det möjlighet att få "förkortad" notarieanställning om man har en pakettjänstgöring?

  Nej. En pakettjänstgöring innebär alltid att man arbetar sex månader på en förvaltningsmyndighet och därefter arton månader på domstol. Du kan alltså inte få förkortad notarieanställning vid pakettjänstgöring genom att tillgodoräkna dig tidigare utfört juridiskt arbete.

Tillbaka till toppen