Utbildning under notarietiden

En notarieanställning är inget vanligt jobb. Parallellt med det praktiska arbetet erbjuds du utbildningar, både obligatoriska och frivilliga, som är anpassade efter din typ av notarieanställning.

Utbildningarna arrangeras dels internt av den domstol där du är anställd, dels av Domstolsverket eller av en annan domstol inom domkretsen, till exempel en överrätt. Vissa kurser genomförs som e-utbildning.

Obligatorisk notarieutbildning

Du får en obligatorisk notarieutbildning som syftar till att rusta dig för de specifika krav och uppgifter som möter dig under notarietiden.

Den två dagar långa introduktionsutbildningen är gemensam för alla notarier och ger en grundläggande introduktion i till exempel handläggningsfrågor, domarrollen, offentlighet och sekretess samt service och bemötande. Därefter ser den obligatoriska utbildningen olika ut beroende på om du arbetar vid tingsrätt eller förvaltningsrätt.

Kompetensutveckling under notarietjänstgöringen

Tingsrätt

KalenderIntroduktion, 2 dagar
Månad 0-2

Handläggning, 3 dagar
Månad 3-4

Behörighetskurs, 3 dagar
Månad 6-12

Förvaltningsrätt

KalenderIntroduktion, 2 dagar
Förvaltningsprocessrätt och handläggningsfrågor, 2 dagar
Månad 0-2

KalenderSocialförsäkring, 2 dagar
Skatterätt, 2 dagar
Månad 3-4

KalenderBehörighetskurs 2 dagar
Månad 6-12

Tillbaka till toppen