Omgångens statistikuppgifter

Statistikuppgifter avseende tillsatta notarier med tillträde den 1 september och den 1 oktober 2017.

  • Inneliggande ansökningar vid ansökningstidens utgång var 265.
  • 180 av de sökande var kvinnor och 85 var män.
  • 153 sökande anställdes varav 104 kvinnor och 49 män.
  • Genomsnittspoäng (inkl. sidomeriter): 303,5
  • Lägsta tillsättningspoäng (inklusive paketanställningar) för de som anställdes vid tillsättningen den 29 juni 2017:
Stockholmsområdet 291,5  Tingsrätt 
  282,66  Förvaltningsrätt
Göteborg 298,5  Tingsrätt 
  284  Förvaltningsrätt
Skåne 300,32  Tingsrätt 
  309,16  Förvaltningsrätt
Hela landet 260,5  Tingsrätt 
  266  Förvaltningsrätt

Poängen inkluderar eventuella sidomeriter.

Poängen är beräknad på kurspoäng.

Tillbaka till toppen