Omgångens statistikuppgifter

Statistikuppgifter avseende tillsatta notarier med tillträde den 1 maj och den 1 juni 2017.

  • Inneliggande ansökningar vid ansökningstidens utgång var 225.
  • 151 av de sökande var kvinnor och 74 var män.
  • 115 sökande anställdes varav 79 kvinnor och 36 män.
  • Genomsnittspoäng (inkl. sidomeriter): 301,3

Lägsta tillsättningspoäng (inklusive paketanställningar) för de som anställdes vid tillsättningen den 29 mars 2017:

Stockholmsområdet 302,5 Tingsrätt 
  293,5  Förvaltningsrätt
Göteborg 285,5  Tingsrätt 
  270  Förvaltningsrätt
Skåne 293,5  Tingsrätt 
  327  Förvaltningsrätt
Hela landet 266  Tingsrätt 
  267  Förvaltningsrätt

Poängen inkluderar eventuella sidomeriter.

Poängen är beräknad på kurspoäng.

Tillbaka till toppen