Omgångens statistikuppgifter

Statistikuppgifter avseende tillsatta notarier med tillträde den 1 mars och den 1 april 2017.

  • Inneliggande ansökningar vid ansökningstidens utgång var 210.
  • 142 av de sökande var kvinnor och 68 var män.
  • 136 sökande anställdes varav 93 kvinnor och 43 män.
  • Genomsnittspoäng (inkl. sidomeriter): 304,1

Lägsta tillsättningspoäng (inklusive paketanställningar) för de som anställdes vid tillsättningen den 26 januari 2017:

Stockholmsområdet 310 Tingsrätt 
  289  Förvaltningsrätt
Göteborg 302  Tingsrätt 
  -  Förvaltningsrätt
Skåne 283,5  Tingsrätt 
  290,16  Förvaltningsrätt
Hela landet 258,5  Tingsrätt 
  275  Förvaltningsrätt

Poängen inkluderar eventuella sidomeriter.

Poängen är beräknad på kurspoäng.

Tillbaka till toppen