Omgångens statistikuppgifter

Statistikuppgifter avseende tillsatta notarier med tillträde den 1 januari och den 1 februari 2017.

  • Inneliggande ansökningar vid ansökningstidens utgång var 230.
  • 162 av de sökande var kvinnor och 68 var män.
  • 80 sökande anställdes varav 54 kvinnor och 26 män.
  • Genomsnittspoäng (inkl. sidomeriter): 315,55

Lägsta tillsättningspoäng (inklusive paketanställningar) för de som anställdes vid tillsättningen den 24 november 2016:

Stockholmsområdet 328,5 Tingsrätt 
  306,82  Förvaltningsrätt
Göteborg 315  Tingsrätt 
  295  Förvaltningsrätt
Skåne 303,5  Tingsrätt 
  -  Förvaltningsrätt
Hela landet 283  Tingsrätt 
  283  Förvaltningsrätt

Poängen inkluderar eventuella sidomeriter.

Poängen är beräknad på kurspoäng.

Tillbaka till toppen