Omgångens statistikuppgifter

Statistikuppgifter avseende tillsatta notarier med tillträde den 1 mars och den 1 april 2018.

  • Inneliggande ansökningar vid ansökningstidens utgång var 290.
  • 122 sökande anställdes varav 68 kvinnor och 54 män.
  • Genomsnittspoäng (inkl. sidomeriter): 309,74
  • Lägsta tillsättningspoäng (inklusive paketanställningar)
Stockholmsområdet 307 Tingsrätt 
  305,5 Förvaltningsrätt
Göteborg 298,14  Tingsrätt 
  - Förvaltningsrätt
Skåne 308,5   Tingsrätt 
  312,5  Förvaltningsrätt
Hela landet 267   Tingsrätt 
  267  Förvaltningsrätt

Poängen inkluderar eventuella sidomeriter.

Poängen är beräknad på kurspoäng.

Tillbaka till toppen