Omgångens statistikuppgifter

Statistikuppgifter avseende tillsatta notarier med tillträde den 1 maj och den 1 juni 2018.

  • Inneliggande ansökningar vid ansökningstidens utgång var 257.
  • 97 sökande anställdes varav 57 kvinnor och 40 män.
  • Genomsnittspoäng (inkl. sidomeriter): 307,24
  • Lägsta tillsättningspoäng (inklusive paketanställningar)
Stockholmsområdet 301 Tingsrätt 
  320,5 Förvaltningsrätt
Göteborg 310 Tingsrätt 
  286,5 Förvaltningsrätt
Skåne 304  Tingsrätt 
  296  Förvaltningsrätt
Hela landet 275,66  Tingsrätt 
  266  Förvaltningsrätt

Poängen inkluderar eventuella sidomeriter.

Poängen är beräknad på kurspoäng.

Tillbaka till toppen