Omgångens statistikuppgifter

Statistikuppgifter avseende tillsatta notarier med tillträde den 1 juli och den 1 augusti 2017.

  • Inneliggande ansökningar vid ansökningstidens utgång var 141.
  • 94 av de sökande var kvinnor och 47 var män.
  • 33 sökande anställdes varav 23 kvinnor och 10 män.
  • Genomsnittspoäng (inkl. sidomeriter): 317,4
  • Lägsta tillsättningspoäng (inklusive paketanställningar) för de som anställdes vid tillsättningen den 18 maj 2017:
Stockholmsområdet 317,5 Tingsrätt 
  298,5  Förvaltningsrätt
Göteborg 310,5  Tingsrätt 
  -  Förvaltningsrätt
Skåne 297,66  Tingsrätt 
  -  Förvaltningsrätt
Hela landet 297,66  Tingsrätt 
  296  Förvaltningsrätt

Poängen inkluderar eventuella sidomeriter.

Poängen är beräknad på kurspoäng.

Tillbaka till toppen