Lediga notarieanställningar

Här finns information om lediga anställningar och tidpunkter för ansöknings-, tillsättnings- och tillträdesdagar. Anställningarna kan vara förenade med resor. Uppgift om omfattningen kan lämnas av respektive domstol.

Sista ansökningsdag för nedanstående anställningar är den 2 maj 2017. Samtliga handlingar inklusive ditt examensbevis som du vill åberopa som stöd för din ansökan ska ha kommit in till Domstolsverket senast sista ansökningsdag. Tillsättning av anställningarna sker den 18 maj 2017. Observera att startdatum för anställningarna kan vara den 1 juli, 1 augusti eller annat angivet datum. Var därför noga med att ange exakt vilken/a anställning/ar du söker och i vilken prioritetsordning.

Information om vilka som har tilldelats anställningarna lämnas den 18 maj tidigast kl 15.00 på notarie.se och på telefonsvararen 036-442 20 40.

OBS! Flera anställningar kan tillkomma (dock ej efter den 25 april) och läggs då längst ner på listan.

 

DV:s nr
Myndighet   

 

Tillträdesdag

17263
Justitiekanslern/
Stockholms tingsrätt

 

2017-07-01/

2018-01-01

17264
Kronofogdemyndigheten Göteborg/Göteborgs tingsrätt

 

2017-08-01/

2018-02-01

17265
Allmänna reklamationsnämnden Stockholm/
Södertörns tingsrätt

 

2017-08-01/

2018-02-01

17266
Eskilstuna tingsrätt

 

2017-07-01

17267
Helsingborgs tingsrätt

 

2017-08-01

17268
Helsingborgs tingsrätt

 

2017-08-01

17269
Helsingborgs tingsrätt

 

2017-08-01

17270
Kalmar tingsrätt

 OBS datum!

2017-06-12

17271
Luleå tingsrätt

 

2017-08-01

17272
Lunds tingsrätt

 

2017-08-01

17273
Mora tingsrätt

 

2017-08-01

17274
Norrtälje tingsrätt

 OBS datum!

2017-06-12

17275
Solna tingsrätt

 

2017-08-01

17276
Solna tingsrätt

 

2017-08-01

17277
Solna tingsrätt

 

2017-08-01

17278
Stockholms tingsrätt

 

2017-08-01

17279
Stockholms tingsrätt

 

2017-08-01

17280
Södertörns tingsrätt

 

2017-08-01

17281
Södertörns tingsrätt

 

2017-08-01

17282
Södertörns tingsrätt

 

2017-08-01

17283
Värmlands tingsrätt

 OBS datum!

2017-06-15

17284
Västmanlands tingsrätt

UTGÅR 

2017-08-01

17285
Ystads tingsrätt

 OBS datum!

2017-06-15

17286
Örebro tingsrätt

 OBS datum!

2017-06-12

17287
Örebro tingsrätt

 OBS datum!

2017-06-12

17288
Förvaltningsrätten i Stockholm

 

2017-08-01

17289
Förvaltningsrätten i Stockholm

 

2017-08-01

17290
Förvaltningsrätten i Stockholm

 

2017-08-01

17291
Förvaltningsrätten i Stockholm

 

2017-08-01

17292
Förvaltningsrätten i Stockholm

 

2017-08-01

17293
Förvaltningsrätten i Stockholm

 

2017-08-01

 

 

 

17294
Solna tingsrätt 

 

2017-08-01 

17295
Förvaltningsrätten i Umeå

 

2017-07-01 

Tillbaka till toppen