Lediga notarieanställningar

Här finns information om lediga anställningar och tidpunkter för ansöknings-, tillsättnings- och tillträdesdagar. Anställningarna kan vara förenade med resor. Uppgift om omfattningen kan lämnas av respektive domstol.

Anställningar med start på domstol i september eller oktober anges nedan. Sista ansökningsdag för dessa anställningar är den 5 juni 2019. 

Vi ser gärna att du ansöker via Sveriges domstolars gemensamma rekryteringssystem https://sverigesdomstolar.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:272159/

Samtliga handlingar inklusive examensbevis som du vill åberopa som stöd för din ansökan ska ha kommit in till Domstolsverket senast sista ansökningsdag.

Tillsättning av anställningarna sker den 27 juni 2019. Observera att startdatum för de anställningarna kan vara den 1 september, 1 oktober eller annat angivet datum. Var därför noga med att ange exakt vilken/a anställning/ar du söker och i vilken prioritetsordning.

Information om vilka som har tilldelats anställningarna lämnas samma dag tidigast kl. 15:00 på webben och på telefonsvararen 036-442 20 40.

OBS! Flera anställningar kan tillkomma och läggs då längst ner på listan. Efter den 29 maj 2019 kommer inga fler anställningar att tillkomma.

DV:s nr
Myndighet   
  Tillträdesdag
19294
Allmänna reklamationsnämnden/
Stockholms tingsrätt  
  2019-09-01/
2020-03-01
19295
Allmänna reklamationsnämnden/
Södertörns tingsrätt
  2019-09-01/
2020-03-01
19296
Kronofogdemyndigheten Göteborg/
Göteborgs tingsrätt
  2019-09-01/
2020-03-01
19297
Kronofogdemyndigheten Kristianstad/
Kristianstads tingsrätt
  2019-09-01/
2020-03-01
19298
Kronofogdemyndigheten Umeå/
Umeå tingsrätt
  2019-09-01/
2020-03-01
19299
Försäkringskassan Malmö/
Förvaltningsrätten i Malmö
  2019-09-01/
2020-03-01
19300
Åklagarmyndigheten Örebro/
Örebro tingsrätt
  2019-09-01/
2020-03-01
19301
Justitiekanslern/
Stockholms tingsrätt
  2019-10-01/
2020-04-01
19302
Åklagarmyndigheten Karlskrona/
Blekinge tingsrätt
  2019-10-01/
2020-04-01
19303
Alingsås tingsrätt
  2019-09-01
19304
Attunda tingsrätt
  2019-09-01
19305
Attunda tingsrätt
  2019-09-01
19306
Attunda tingsrätt
  2019-09-01
19307
Attunda tingsrätt
 UTGÅR 2019-09-01
19308
Attunda tingsrätt
  2019-10-01
19309
Borås tingsrätt
  2019-09-01
19310
Borås tingsrätt
  2019-10-01
19311
Eksjö tingsrätt
OBS datum! 2019-08-15
19312
Eksjö tingsrätt
  2019-10-01
19313
Eskilstuna tingsrätt
UTGÅR 2019-09-01
19314
Eskilstuna tingsrätt
UTGÅR  2019-10-01
19315
Eskilstuna tingsrätt
UTGÅR  2019-10-01
19316
Falu tingsrätt
  2019-09-01
19317
Gävle tingsrätt
OBS datum! 2019-09-16
19318
Göteborgs tingsrätt
  2019-09-01
19319
Göteborgs tingsrätt
  2019-09-01
19320
Göteborgs tingsrätt
  2019-09-01
19321
Halmstads tingsrätt
  2019-09-01
19322
Halmstads tingsrätt
 UTGÅR 2019-09-01
19323
Haparanda tingsrätt
  2019-09-01
19324
Helsingborgs tingsrätt
  2019-09-01
19325
Hudiksvalls tingsrätt
  2019-10-01
19326
Hässleholms tingsrätt
  2019-10-01
19327
Jönköpings tingsrätt
  2019-09-01
19328
Jönköpings tingsrätt
  2019-09-01
19329
Jönköpings tingsrätt
  2019-09-01
19330
Jönköpings tingsrätt
  2019-10-01
19331
Jönköpings tingsrätt
  2019-10-01
19332
Kalmar tingsrätt
OBS datum! 2019-08-19
19333
Kristianstads tingsrätt
  2019-09-01
19334
Linköpings tingsrätt
  2019-09-01
19335
Linköpings tingsrätt
  2019-10-01
19336
Linköpings tingsrätt
  2019-10-01
19337
Luleå tingsrätt
  2019-09-01
19338
Luleå tingsrätt
  2019-10-01
19339
Lunds tingsrätt
Tjänstgöringsskyldighet i Landskrona 2019-09-01
19340
Lunds tingsrätt
Tjänstgöringsskyldighet i Landskrona 2019-09-01
19341
Lunds tingsrätt
Tjänstgöringsskyldighet i Landskrona 2019-09-01
19342
Lunds tingsrätt
Tjänstgöringsskyldighet i Landskrona 2019-10-01
19343
Lunds tingsrätt
UTGÅR 2019-10-01
19344
Malmö tingsrätt
  2019-10-01
19345
Malmö tingsrätt
  2019-10-01
19346
Mora tingsrätt
  2019-09-01
19347
Nacka tingsrätt
  2019-09-01
19348
Nacka tingsrätt
  2019-09-01
19349
Nacka tingsrätt
2,5 års tjänstgöring med tjänstgöringsskyldighet vid Mark- och miljödomstolen 2019-09-01
19350
Nacka tingsrätt
2,5 års tjänstgöring med tjänstgöringsskyldighet vid Mark- och miljödomstolen 2019-09-01
19351
Nacka tingsrätt
2,5 års tjänstgöring med tjänstgöringsskyldighet vid Mark- och miljödomstolen 2019-09-01
19352
Nacka tingsrätt
2,5 års tjänstgöring med tjänstgöringsskyldighet vid Mark- och miljödomstolen 2019-09-01
19353
Nacka tingsrätt
  2019-10-01
19354
Nacka tingsrätt
  2019-10-01
19355
Norrköpings tingsrätt
  2019-09-01
19356
Norrköpings tingsrätt
  2019-10-01
19357
Norrtälje tingsrätt
OBS datum! 2019-08-19
19358
Nyköpings tingsrätt
  2019-09-01
19359
Nyköpings tingsrätt
  2019-09-01
19360
Nyköpings tingsrätt
  2019-09-01
19361
Nyköpings tingsrätt
  2019-09-01
19362
Skaraborgs tingsrätt
  2019-09-01
19363
Skaraborgs tingsrätt
  2019-09-01
19364
Skaraborgs tingsrätt
  2019-09-01
19365
Skellefteå tingsrätt
  2019-09-01
19366
Solna tingsrätt
  2019-09-01
19367
Solna tingsrätt
  2019-09-01
19368
Solna tingsrätt
  2019-09-01
19369
Solna tingsrätt
  2019-09-01
19370
Solna tingsrätt
  2019-09-01
19371
Solna tingsrätt
  2019-09-01
19372
Solna tingsrätt
  2019-10-01
19373
Solna tingsrätt
  2019-10-01
19374
Solna tingsrätt
  2019-10-01
19375
Stockholms tingsrätt
  2019-09-01
19376
Stockholms tingsrätt
  2019-09-01
19377
Stockholms tingsrätt
  2019-09-01
19378
Stockholms tingsrätt
  2019-09-01
19379
Stockholms tingsrätt
2,5 års tjänstgöring med tjänstgöringsskyldighet vid Patent- och marknadsdomstolen 2019-09-01
19380
Stockholms tingsrätt
  2019-10-01
19381
Stockholms tingsrätt
  2019-10-01
19382
Sundsvalls tingsrätt
  2019-09-01
19383
Sundsvalls tingsrätt
  2019-09-01
19384
Sundsvalls tingsrätt
  2019-10-01
19385
Sundsvalls tingsrätt
  2019-10-01
19386
Södertälje tingsrätt
  2019-09-01
19387
Södertörns tingsrätt
  2019-09-01
19388
Södertörns tingsrätt
  2019-09-01
19389
Södertörns tingsrätt
  2019-09-01
19390
Södertörns tingsrätt
  2019-09-01
19391
Södertörns tingsrätt
  2019-09-01
19392
Södertörns tingsrätt
  2019-09-01
19393
Södertörns tingsrätt
  2019-09-01
19394
Södertörns tingsrätt
  2019-09-01
19395
Södertörns tingsrätt
  2019-09-01
19396
Södertörns tingsrätt
  2019-09-01
19397
Södertörns tingsrätt
  2019-10-01
19398
Södertörns tingsrätt
  2019-10-01
19399
Uddevalla tingsrätt
  2019-09-01
19400
Uddevalla tingsrätt
  2019-09-01
19401
Umeå tingsrätt
 2,5 års tjänstgöring med tjänstgöringsskyldighet vid Mark- och miljödomstolen 2019-10-01
19402
Uppsala tingsrätt
  2019-09-01
19403
Uppsala tingsrätt
  2019-10-01
19404
Vänersborgs tingsrätt
2,5 års tjänstgöring med tjänstgöringsskyldighet vid Mark- och miljödomstolen 2019-09-01
19405
Vänersborgs tingsrätt
  2019-09-01
19406
Värmlands tingsrätt
  2019-09-01

19407
Ystads tingsrätt
  2019-09-01
19408
Ystads tingsrätt
  2019-09-01
19409
Ystads tingsrätt
  2019-10-01
19410
Ystads tingsrätt
  2019-10-01
19411
Ångermanlands tingsrätt
  2019-09-01
19412
Östersunds tingsrätt
  2019-10-01
19413
Förvaltningsrätten i Falun
  2019-10-01
19414
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2019-09-01
19415
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2019-09-01
19416
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2019-09-01
19417
Förvaltningsrätten i Härnösand
  2019-10-01
19418
Förvaltningsrätten i Jönköping
  2019-09-01
19419
Förvaltningsrätten i Jönköping
  2019-10-01
19420
Förvaltningsrätten i Linköping
  2019-10-01
19421
Förvaltningsrätten i Linköping
  2019-10-01
19422
Förvaltningsrätten i Luleå
  2019-10-01
19423
Förvaltningsrätten i Luleå
  2019-10-01
19424
Förvaltningsrätten i Malmö
  2019-09-01
19425
Förvaltningsrätten i Malmö
  2019-09-01
19426
Förvaltningsrätten i Umeå
  2019-09-01
19427
Förvaltningsrätten i Växjö
  2019-09-01
19428
Förvaltningsrätten i Växjö
  2019-09-01
19429
Förvaltningsrätten i Växjö
  2019-09-01
     
     
Nytillkomna anställningar:    
19430
Förvaltningsrätten i Uppsala 
  2019-09-01 
19431
Förvaltningsrätten
i Uppsala 
  2019-09-01 
19432
Attunda tingsrätt 
  2019-10-01 
19434
Förvaltningsrätten i Karlstad 
  2019-09-01 
19435
Göteborgs tingsrätt 
  2019-10-01 
     
     

 

Tillbaka till toppen