Lediga notarieanställningar

Här finns information om lediga anställningar och tidpunkter för ansöknings-, tillsättnings- och tillträdesdagar. Anställningarna kan vara förenade med resor. Uppgift om omfattningen kan lämnas av respektive domstol.

Sista ansökningsdag för nedanstående anställningar är den 8 mars 2018. Samtliga handlingar inklusive ditt examensbevis som du vill åberopa som stöd för din ansökan ska ha kommit in till Domstolsverket senast sista ansökningsdag.

Tillsättning av anställningarna sker den 27 mars 2018. Observera att startdatum för anställningarna kan vara den 1 maj, 1 juni eller annat angivet datum. Var därför noga med att ange exakt vilken/a anställning/ar du söker och i vilken prioritetsordning. Information om vilka som har tilldelats anställningarna lämnas den 27 mars tidigast kl. 15:00 på webben och på telefonsvararen 036-442 20 40.

OBS! Flera anställningar kan tillkomma och läggs då längst ner på listan.

Efter den 28 februari kommer vi inte lägga till några nya anställningar.

DV:s nr
Myndighet   
  Tillträdesdag
18207
Kronofogdemyndigheten Göteborg/ Göteborgs tingsrätt  
  2018-05-01/
2018-11-01
18208
Migrationsverket Boden/ Förvaltningsrätten i Luleå
  2018-05-01/
2018-11-01
18209
Migrationsverket Göteborg/ Förvaltningsrätten i Göteborg
  2018-05-01/
2018-11-01
18210
Migrationsverket Göteborg/ Förvaltningsrätten i Göteborg
  2018-05-01/
2018-11-01
18211
Åklagarmyndigheten Östersund/ Östersunds tingsrätt
  2018-05-01/
2018-11-01
18212
Justitiekanslern/ Stockholms tingsrätt
  2018-06-01/
2018-12-01
18213
Blekinge tingsrätt
  2018-05-01
18214
Eskilstuna tingsrätt
OBS datum! 2018-04-16
18215
Falu tingsrätt
  2018-06-01
18216
Gällivare tingsrätt
  2018-05-01
18217
Gävle tingsrätt
  2018-05-01
18218
Gävle tingsrätt
  2018-06-01
18219
Göteborgs tingsrätt
  2018-05-01
18220
Göteborgs tingsrätt
  2018-05-01
18221
Helsingborgs tingsrätt
  2018-05-01
18222
Helsingborgs tingsrätt
  2018-06-01
18223
Kalmar tingsrätt
  2018-05-01
18224
Kalmar tingsrätt
  2018-06-01
18225
Kalmar tingsrätt
  2018-06-01
18226
Kristianstads tingsrätt
  2018-05-01
18227
Linköpings tingsrätt
  2018-05-01
18228
Linköpings tingsrätt
  2018-06-01
18229
Luleå tingsrätt
  2018-05-01
18230
Lunds tingsrätt
  2018-06-01
18231
Lunds tingsrätt
  2018-06-01
18232
Malmö tingsrätt
  2018-05-01
18233
Malmö tingsrätt
  2018-06-01
18234
Malmö tingsrätt
  2018-06-01
18235
Mora tingsrätt
OBS datum! 2018-04-16
18236
Mora tingsrätt
  2018-06-01
18237
Nacka tingsrätt
2,5 års tjänstgöring med tjänstgöringsskyldighet vid Mark- och miljödomstolen 2018-05-01
18238
Nacka tingsrätt
2,5 års tjänstgöring med tjänstgöringsskyldighet vid Mark- och miljödomstolen 2018-05-01
18239
Norrköpings tingsrätt
  2018-05-01
18240
Norrköpings tingsrätt
  2018-06-01
18241
Norrköpings tingsrätt
  2018-06-01
18242
Nyköpings tingsrätt
  2018-06-01
18243
Skaraborgs tingsrätt
  2018-05-01
18244
Skaraborgs tingsrätt
  2018-06-01
18245
Solna tingsrätt
  2018-05-01
18246
Solna tingsrätt
  2018-05-01
18247
Solna tingsrätt
  2018-05-01
18248
Solna tingsrätt
  2018-06-01
18249
Stockholms tingsrätt
  2018-05-01
18250
Stockholms tingsrätt
  2018-05-01
18251
Stockholms tingsrätt
  2018-05-01
18252
Stockholms tingsrätt
  2018-05-01
18253
Södertörns tingsrätt
  2018-05-01
18254
Södertörns tingsrätt
  2018-05-01
18255
Södertörns tingsrätt
  2018-05-01
18256
Södertörns tingsrätt
  2018-05-01
18257
Södertörns tingsrätt
  2018-05-01
18258
Södertörns tingsrätt
  2018-06-01
18259
Södertörns tingsrätt
  2018-06-01
18260
Södertörns tingsrätt
  2018-06-01
18261
Uddevalla tingsrätt
  2018-05-01
18262
Umeå tingsrätt
  2018-05-01
18263
Uppsala tingsrätt
  2018-05-01
18264
Uppsala tingsrätt
  2018-05-01
18265
Uppsala tingsrätt
  2018-05-01
18266
Värmlands tingsrätt
OBS datum! 2018-05-14
18267
Västmanlands tingsrätt
  2018-05-01
18268
Västmanlands tingsrätt
  2018-05-01
18269
Västmanlands tingsrätt
  2018-05-01
18270
Växjö tingsrätt
  2018-06-01
18271
Växjö tingsrätt
2,5 års tjänstgöring med tjänstgöringsskyldighet vid Mark- och miljödomstolen 2018-06-01
18272
Ångermanlands tingsrätt
  2018-06-01
18273
Östersunds tingsrätt
Behörighet kan ge företräde 2018-06-01
18274
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2018-05-01
18275
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2018-05-01
18276
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2018-05-01
18277
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2018-05-01
18278
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2018-05-01
18279
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2018-05-01
18280
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2018-05-01
18281
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2018-05-01
18282
Förvaltningsrätten i Härnösand
  2018-05-01
18283
Förvaltningsrätten i Jönköping
  2018-06-01
18284
Förvaltningsrätten i Karlstad
OBS datum! 2018-04-16
18285
Förvaltningsrätten i Karlstad
OBS datum! 2018-04-16
18286
Förvaltningsrätten i Malmö
  2018-05-01
18287
Förvaltningsrätten i Malmö
  2018-05-01
18288
Förvaltningsrätten i Malmö
  2018-05-01
18289
Förvaltningsrätten i Malmö
  2018-05-01
18290
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2018-05-01
18291
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2018-05-01
18292
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2018-05-01
18293
Förvaltningsrätten i Uppsala
 UTGÅR 2018-05-01
18294
Förvaltningsrätten i Uppsala
 UTGÅR 2018-05-01
18295
Förvaltningsrätten i Växjö
  2018-06-01
     
     
Tillbaka till toppen