Lediga notarieanställningar

Här finns information om lediga anställningar och tidpunkter för ansöknings-, tillsättnings- och tillträdesdagar. Anställningarna kan vara förenade med resor. Uppgift om omfattningen kan lämnas av respektive domstol.

Anställningar med start på domstol i juli eller augusti anges nedan. Sista ansökningsdag för dessa anställningar är den 2 maj 2019. 

Vi ser gärna att du ansöker via Sveriges domstolars gemensamma rekryteringssystem https://sverigesdomstolar.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:263349/

Samtliga handlingar inklusive examensbevis som du vill åberopa som stöd för din ansökan ska ha kommit in till Domstolsverket senast sista ansökningsdag.

Du som söker notarietjänst med sista ansökningsdag i maj, kommer bli ombedd att genomföra två rekryteringstester – ett personlighetstest (MAP) och ett kapacitetstest (Matrigma). Dessa tar sammantaget ungefär en timme att göra och du genomför dem på valfri dator med internetanslutning.

Sedan augusti 2018 bedrivs Notarieprojektet på Domstolsverket (mer information om projektet finns under fliken Aktuellt). En av frågorna som behandlas inom projektet är hur det framtida rekryteringsförfarandet ska se ut. Ett alternativ som övervägs är att använda rekryteringstester. För att få underlag för att bedöma lämpligheten av detta alternativ, kommer alla som söker anställning som notarie vid antagningen i maj att bli ombedda att göra två rekryteringstester. Resultaten kommer enbart att användas som studiematerial i det nu aktuella projektet på Domstolsverket. Resultaten kommer alltså inte att påverka om du som söker i maj får anställning som notarie eller inte. Testerna är naturligtvis frivilliga att göra, men vi är mycket tacksamma om så många som möjligt genomför dem eftersom det ger oss ett värdefullt underlag för våra ställningstaganden gällande testning. För dig personligen kan det också vara en bra erfarenhet att göra testerna inför kommande anställningsförfaranden, eftersom tester av detta slag är mycket vanliga i rekryteringsprocesser.

Så här går det till
Efter ansökningstidens utgång får du som sökt ett e-postmeddelande med inbjudan och länk till två tester, ett personlighetstest och ett kapacitetstest. Testerna tar sammantaget ungefär en timme att göra och kan genomföras på valfri dator med internetanslutning. Du kommer att få en dryg vecka på dig att genomföra dem. I direkt anslutning till att testerna genomförs ges en kort, skriftlig återkoppling av testresultaten. Dina testresultat kommer endast att hanteras av en testadministratör vid Domstolsverket, samt av de som ingår i projektets arbetsgrupp. När projektets slutrapport levereras kommer samtliga testdata att raderas. Mer information kommer att finnas i det e-postmeddelande som alla sökande får efter ansökningstidens utgång.

Tillsättning av anställningarna sker den 16 maj 2019. Observera att startdatum för de anställningarna kan vara den 1 juli, 1 augusti eller annat angivet datum. Var därför noga med att ange exakt vilken/a anställning/ar du söker och i vilken prioritetsordning.

Information om vilka som har tilldelats anställningarna lämnas samma dag tidigast kl. 15:00 på webben och på telefonsvararen 036-442 20 40.

OBS! Flera anställningar kan tillkomma och läggs då längst ner på listan. Efter den 25 april 2019 kommer inga fler anställningar att tillkomma.

DV:s nr
Myndighet   
  Tillträdesdag
19271
Justitiekanslern/
Stockholms tingsrätt
  2019-08-01/
2020-02-01
19272
Alingsås tingsrätt
UTGÅR 2019-08-01
19273
Attunda tingsrätt
UTGÅR  2019-07-01
19274
Attunda tingsrätt
  2019-08-01
19275
Attunda tingsrätt
  2019-08-01
19276
Attunda tingsrätt
  2019-08-01
19277
Göteborgs tingsrätt
  2019-08-01
19278
Hässleholms tingsrätt
  2019-08-01
19279
Luleå tingsrätt
  2019-08-01
19280
Skaraborgs tingsrätt
  2019-08-01
19281
Skaraborgs tingsrätt
  2019-08-01
19282
Stockholms tingsrätt
  2019-08-01
19283
Stockholms tingsrätt
  2019-08-01
19284
Stockholms tingsrätt
  2019-08-01
19285
Stockholms tingsrätt
  2019-08-01
19286
Stockholms tingsrätt
2,5 års tjänstgöring med tjänstgöringsskyldighet vid Patent- och marknadsdomstolen 2019-08-01
19287
Södertälje tingsrätt
  2019-08-01
19288
Varbergs tingsrätt
  2019-08-01
19289
Värmlands tingsrätt
  2019-08-01
19290
Värmlands tingsrätt
  2019-08-01
19291
Västmanlands tingsrätt
  2019-08-01
     

 

 

 

 Ev nytillkomna anställningar anges nedan

 

 

19292
Umeå tingsrätt

2,5 års tjänstgöring med tjänstgöringsskyldighet vid Mark- och miljödomstolen 

UTGÅR

2019-08-01 
19293
Umeå tingsrätt 
  2019-08-01 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till toppen