Lediga notarieanställningar

Här finns information om lediga anställningar och tidpunkter för ansöknings-, tillsättnings- och tillträdesdagar. Anställningarna kan vara förenade med resor. Uppgift om omfattningen kan lämnas av respektive domstol.

Sista ansökningsdag för nedanstående anställningar är den 7 juni 2017. Samtliga handlingar inklusive ditt examensbevis som du vill åberopa som stöd för din ansökan ska ha kommit in till Domstolsverket senast sista ansökningsdag. Tillsättning av anställningarna sker den 29 juni 2017. Observera att startdatum för anställningarna kan vara den 1 september, 1 oktober eller annat angivet datum. Var därför noga med att ange exakt vilken/a anställning/ar du söker och i vilken prioritetsordning.

Information om vilka som har tilldelats anställningarna lämnas den 29 juni tidigast kl 15.00 på notarie.se och på telefonsvararen 036-442 20 40.

OBS! Flera anställningar kan tillkomma (dock ej efter den 29 maj) och läggs då längst ner på listan.

 

DV:s nr
Myndighet   

 

Tillträdesdag

17297
Justitiekanslern/
Södertörns tingsrätt

 

2017-09-01/

2018-03-01

17298
Justitieombudsmannen/
Attunda tingsrätt

 

2017-09-01/

2018-03-01

17299
Allmänna reklamationsnämnden Stockholm/Stockholms tingsrätt

 

2017-09-01/

2018-03-01

17300
Migrationsverket Stockholm/
Förvaltningsrätten i Stockholm

 

2017-09-01/

2018-03-01

17301
Migrationsverket Stockholm/
Förvaltningsrätten i Stockholm

 

2017-09-01/

2018-03-01

17302
Migrationsverket Stockholm/
Förvaltningsrätten i Stockholm

 

2017-09-01/

2018-03-01

17303
Migrationsverket Stockholm/
Förvaltningsrätten i Stockholm

 

2017-09-01/

2018-03-01

17304
Migrationsverket Malmö/ Förvaltningsrätten i Malmö

 

2017-09-01/

2018-03-01

17305
Migrationsverket Malmö/ Förvaltningsrätten i Malmö

 

2017-09-01/

2018-03-01

17306
Kriminalvården Norrköping/ Norrköpings tingsrätt

 

2017-09-01
2018-03-01

17307
Åklagarmyndigheten Luleå/ Luleå tingsrätt

 

2017-10-01/

2018-04-01

17308
Försäkringskassan Sundsvall/ Förvaltningsrätten i Härnösand

 

2017-10-01/
2018-04-01

17309
Alingsås tingsrätt

OBS datum!

2017-08-15

17310
Alingsås tingsrätt

 

2017-10-01

17311
Attunda tingsrätt

 

2017-09-01

17312
Attunda tingsrätt

 

2017-09-01

17313
Attunda tingsrätt

 

2017-09-01

17314
Attunda tingsrätt

 

2017-09-01

17315
Attunda tingsrätt

 

2017-10-01

17316
Attunda tingsrätt

 

2017-10-01

17317
Attunda tingsrätt

 

2017-10-01

17318
Attunda tingsrätt

 

2017-10-01

17319
Attunda tingsrätt

 

2017-10-01

17320
Borås tingsrätt

OBS datum!

2017-08-21

17321
Borås tingsrätt

 

2017-09-01

17322
Eksjö tingsrätt

OBS datum!

2017-08-14

17323
Eskilstuna tingsrätt

 

2017-09-01

17324
Eskilstuna tingsrätt

 

2017-10-01

17325
Gotlands tingsrätt

 

2017-09-01

17326
Gotlands tingsrätt

 

2017-10-01

17327
Gävle tingsrätt

 

2017-10-01

17328
Göteborgs tingsrätt

 

2017-09-01

17329
Göteborgs tingsrätt

 

2017-09-01

17330
Göteborgs tingsrätt

 

2017-09-01

17331
Göteborgs tingsrätt

 

2017-09-01

17332
Göteborgs tingsrätt

 

2017-09-01

17333
Göteborgs tingsrätt

 

2017-09-01

17334
Göteborgs tingsrätt

 

2017-10-01

17335
Göteborgs tingsrätt

 

2017-10-01

17336
Göteborgs tingsrätt

 

2017-10-01

17337
Halmstads tingsrätt

 

2017-09-01

17338
Haparanda tingsrätt

 

2017-09-01

17339
Helsingborgs tingsrätt

 

2017-09-01

17340
Helsingborgs tingsrätt

 

2017-10-01

17341
Helsingborgs tingsrätt

 

2017-10-01

17342
Helsingborgs tingsrätt

 

2017-10-01

17343
Hudiksvalls tingsrätt

 

2017-09-01

17344
Hässleholms tingsrätt

OBS datum!

2017-08-14

17345
Hässleholms tingsrätt

 

2017-09-01

17346
Jönköpings tingsrätt

 

2017-10-01

17347
Kalmar tingsrätt

 

2017-09-01

17348
Linköpings tingsrätt

OBS datum!

2017-08-15

17349
Linköpings tingsrätt

 

2017-09-01

17350
Linköpings tingsrätt

 

2017-10-01

17351
Lunds tingsrätt

Tjänstgöringsskyldighet även i Landskrona

2017-10-01

17352
Lunds tingsrätt

Tjänstgöringsskyldighet även i Landskrona

2017-10-01

17353
Malmö tingsrätt

 

2017-09-01

17354
Malmö tingsrätt

 

2017-10-01

17355
Nacka tingsrätt

OBS datum!

2017-08-14

17356
Nacka tingsrätt

OBS datum!
2,5 års tjänstgöring med tjänstgöringsskyldighet vid mark- och miljödomstolen

2017-08-14

17357
Nacka tingsrätt

OBS datum!
2,5 års tjänstgöring med tjänstgöringsskyldighet vid mark- och miljödomstolen

2017-08-14

17358
Nacka tingsrätt

 

2017-09-01

17359
Norrköpings tingsrätt

 

2017-09-01

17360
Norrtälje tingsrätt

 

2017-09-01

17361
Nyköpings tingsrätt

 

2017-09-01

17362
Nyköpings tingsrätt

 

2017-09-01

17363
Skaraborgs tingsrätt

 

2017-09-01

17364
Skellefteå tingsrätt

 

2017-09-01

17365
Skellefteå tingsrätt

 

2017-09-01

17366
Solna tingsrätt

OBS datum!

2017-08-15

17367
Solna tingsrätt

 

2017-09-01

17368
Solna tingsrätt

 

2017-09-01

17369
Solna tingsrätt

 

2017-09-01

17370
Solna tingsrätt

 

2017-09-01

17371
Solna tingsrätt

 

2017-10-01

17372
Solna tingsrätt

 

2017-10-01

17373
Solna tingsrätt

 

2017-10-01

17374
Stockholms tingsrätt

2,5 års tjänstgöring med tjänstgöringsskyldighet vid patent- och marknadsdomstolen

2017-09-01

17375
Stockholms tingsrätt

 

2017-09-01

17376
Stockholms tingsrätt

 

2017-09-01

17377
Stockholms tingsrätt

 

2017-09-01

17378
Stockholms tingsrätt

 

2017-09-01

17379
Stockholms tingsrätt

 

2017-10-01

17380
Stockholms tingsrätt

 

2017-10-01

17381
Stockholms tingsrätt

 

2017-10-01

17382
Sundsvalls tingsrätt

 

2017-09-01

17383
Sundsvalls tingsrätt

 

2017-09-01

17384
Sundsvalls tingsrätt

 

2017-10-01

17385
Sundsvalls tingsrätt

 

2017-10-01

17386
Södertälje tingsrätt

 

2017-09-01

17387
Södertälje tingsrätt

 

2017-09-01

17388
Södertälje tingsrätt

 

2017-10-01

17389
Södertörns tingsrätt

 

2017-09-01

17390
Södertörns tingsrätt

 

2017-09-01

17391
Södertörns tingsrätt

 

2017-09-01

17392
Södertörns tingsrätt

 

2017-09-01

17393
Södertörns tingsrätt

 

2017-10-01

17394
Södertörns tingsrätt

 

2017-10-01

17395
Uddevalla tingsrätt

OBS datum!

2017-08-21

17396
Uppsala tingsrätt

OBS datum!

2017-09-18

17397
Uppsala tingsrätt

OBS datum!

2017-09-18

17398
Varbergs tingsrätt

 

2017-10-01

17399
Växjö tingsrätt

 

2017-09-01

17400
Ystads tingsrätt

OBS datum!

2017-09-15

17401
Ångermanlands tingsrätt

 

2017-09-01

17402
Örebro tingsrätt

OBS datum!

2017-08-14

17403
Örebro tingsrätt

OBS datum!

2017-08-14

17404
Örebro tingsrätt

 

2017-09-01

17405
Örebro tingsrätt

 

2017-10-01

17406
Örebro tingsrätt

 

2017-10-01

17407
Förvaltningsrätten i Falun

 

2017-09-01

17408
Förvaltningsrätten i Falun

 

2017-09-01

17409
Förvaltningsrätten i Falun

 

2017-10-01

17410
Förvaltningsrätten i Falun

 

2017-10-01

17411
Förvaltningsrätten i Göteborg

 

2017-09-01

17412
Förvaltningsrätten i Göteborg

 

2017-09-01

17413
Förvaltningsrätten i Göteborg

 

2017-09-01

17414
Förvaltningsrätten i Göteborg

 

2017-09-01

17415
Förvaltningsrätten i Göteborg

 

2017-09-01

17416
Förvaltningsrätten i Göteborg

 

2017-09-01

17417
Förvaltningsrätten i Göteborg

 

2017-09-01

17418
Förvaltningsrätten i Göteborg

 

2017-09-01

17419
Förvaltningsrätten i Jönköping

 

2017-09-01

17420
Förvaltningsrätten i Jönköping

 

2017-09-01

17421
Förvaltningsrätten i Karlstad

 

2017-09-01

17422
Förvaltningsrätten i Linköping

 

2017-09-01

17423
Förvaltningsrätten i Linköping

 

2017-09-01

17424
Förvaltningsrätten i Umeå

 

2017-09-01

17425
Förvaltningsrätten i Malmö

 

2017-09-01

17426
Förvaltningsrätten i Stockholm

 

2017-09-01

17427
Förvaltningsrätten i Stockholm

 

2017-09-01

17428
Förvaltningsrätten i Stockholm

 

2017-09-01

17429
Förvaltningsrätten i Stockholm

 

2017-09-01

17430
Förvaltningsrätten i Stockholm

 

2017-09-01

17431
Förvaltningsrätten i Stockholm

 

2017-10-01

17432
Förvaltningsrätten i Stockholm

 

2017-10-01

17433
Förvaltningsrätten i Stockholm

 

2017-10-01

17434
Förvaltningsrätten i Stockholm

 

2017-10-01

17435
Förvaltningsrätten i Stockholm

 

2017-10-01

17436
Förvaltningsrätten i Stockholm

 

2017-10-01

17437
Förvaltningsrätten i Stockholm

 

2017-10-01

17438
Förvaltningsrätten i Stockholm

 

2017-10-01

17439
Förvaltningsrätten i Stockholm

 

2017-10-01

17440
Förvaltningsrätten i Stockholm

 

2017-10-01

17441
Förvaltningsrätten i Växjö

 

2017-09-01

17442
Förvaltningsrätten i Växjö

 

2017-09-01

17443
Förvaltningsrätten i Växjö

 

2017-09-01

Tillbaka till toppen