Aktuellt

Här kan du läsa om aktuella händelser som rör notarietjänstgöring som t.ex. när Domstolsverkets notariekansli publicerar lediga notarieanställningar och vilka som tilldelas dessa platser. Du kan också läsa om när Notariekansliet besöker universiteten på arbetsmarknadsdagar eller har andra aktiviteter.

21 februari - Lediga anställningar

Nu finns det lediga notarieanställningar att söka! Vi behöver din ansökan senast den 8 mars och du hittar alla platser här.

Nyhet - Pensionsmyndigheten som paketmyndighet

Vi kan för första gången presentera en s.k. paketanställning med Pensionsmyndigheten som den inledande myndigheten. Efter sex månaders anställning där så fortsätter du under arton månader på Förvaltningsrätten i Stockholm. Andra paketanställningar som nu är aktuella att söka finns hos Migrationsverket, Justitikanslern och Försäkringskassan. Läs mer under lediga anställningar.

Tillbaka till toppen