Aktuellt

Här kan du läsa om aktuella händelser som rör notarietjänstgöring som t.ex. när Domstolsverkets notariekansli publicerar lediga notarieanställningar och vilka som tilldelas dessa platser. Du kan också läsa om när Notariekansliet besöker universiteten på arbetsmarknadsdagar eller har andra aktiviteter.

Lönerevisionen den 1 april 2017

Från och med den 1 april 2018 ska följande tarifflöner tillämpas för tings- och förvaltningsrättsnotarier: 

Lönenivå 1: 27 200 kr

Lönenivå 2: 29 400 kr

Här kan du träffa oss under våren 2018

Notariekansliet medverker i Sveriges domstolars monter under arbetsmarknadsmässorna, i vår på följande orter:

18 januari: Umeå, universitetet

25 januari: Göteborg, Handelshögskolan

14 februari: Karlstad, universitetet

Efter sommaren kommer vi att besöka arbetsmarknadsmässorna i Stockholm, Lund, Uppsala och Örebro.

Nya datum för 2018

Vi har nu gjort planeringen för sista ansökningsdag samt tillsättningsdatum för 2018. Se mer information under ansökningstillfällen under året.

Notarietjänstgöring vid Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt

Den 1 juli 2017 träder en ändring i notarieförordningen (1990:469) i kraft, innebärande att det är möjligt att fullgöra notarietjänstgöring vid Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt. En sådan notarietjänstgöring ska fullgöras under en tid av två år och sex månader, varav minst ett år vid Patent- och marknadsdomstolen och minst ett år vid tingsrätten i övrigt. 

Information om återbud

Sök endast de anställningar som kan tillträdas vid de angivna datumen. En tillsättning innebär att du som notarie har blivit anställd och därmed omfattas av gällande regler om uppsägningstid. Domstolarna räknar med att notarierna kan börja sina anställningar vid de datum som domstolarna har önskat.

Tillbaka till toppen