Aktuellt

Här kan du läsa om aktuella händelser som rör notarietjänstgöring som t.ex. när Domstolsverkets notariekansli publicerar lediga notarieanställningar och vilka som tilldelas dessa platser. Du kan också läsa om när Notariekansliet besöker universiteten på arbetsmarknadsdagar eller har andra aktiviteter.

Information om återbud

Den 18 maj tillsätts notarieanställningar med start på domstol eller paketmyndighet i juli eller augusti. Vi förtydligar att ni endast bör söka de anställningar som kan tillträdas vid angivet datum. Tillsättningen innebär att du som notarie har blivit anställd och därmed omfattas av gällande regler om uppsägningstid. Domstolarna räknar med att notarierna kan börja sina anställningar vid de datum som domstolarna har önskat.

Lönerevisionen den 1 april 2017

Från och med den 1 april 2017 ska följande tarifflöner tillämpas för tings- och förvaltningsrättsnotarier: 

Lönenivå 1: 26 600 kr

Lönenivå 2: 28 900 kr

Pensionsmyndigheten som paketmyndighet

Vi kan för första gången presentera en s.k. paketanställning med Pensionsmyndigheten som den inledande myndigheten. Andra paketanställningar som nu är aktuella att söka finns hos Justitiekanslern, Kronofogdemyndigheten och Allmänna reklamationsnämnden. Läs mer under lediga anställningar.

Tillbaka till toppen