Aktuellt

Här kan du läsa om aktuella händelser som rör notarietjänstgöring som t.ex. när Domstolsverkets notariekansli publicerar lediga notarieanställningar och vilka som tilldelas dessa platser. Du kan också läsa om när Notariekansliet besöker universiteten på arbetsmarknadsdagar eller har andra aktiviteter.

Notarietjänstgöring vid Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt

Den 1 juli 2017 träder en ändring i notarieförordningen (1990:469) i kraft, innebärande att det är möjligt att fullgöra notarietjänstgöring vid Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt. En sådan notarietjänstgöring ska fullgöras under en tid av två år och sex månader, varav minst ett år vid Patent- och marknadsdomstolen och minst ett år vid tingsrätten i övrigt. Läs mer under lediga anställningar.

Information om återbud

Den 18 maj tillsätts notarieanställningar med start på domstol eller paketmyndighet i juli eller augusti. Vi förtydligar att ni endast bör söka de anställningar som kan tillträdas vid angivet datum. Tillsättningen innebär att du som notarie har blivit anställd och därmed omfattas av gällande regler om uppsägningstid. Domstolarna räknar med att notarierna kan börja sina anställningar vid de datum som domstolarna har önskat.

Lönerevisionen den 1 april 2017

Från och med den 1 april 2017 ska följande tarifflöner tillämpas för tings- och förvaltningsrättsnotarier: 

Lönenivå 1: 26 600 kr

Lönenivå 2: 28 900 kr

Tillbaka till toppen