Aktuellt

Här kan du läsa om aktuella händelser som rör notarietjänstgöring som t.ex. när Domstolsverkets notariekansli publicerar lediga notarieanställningar och vilka som tilldelas dessa platser. Du kan också läsa om när Notariekansliet besöker universiteten på arbetsmarknadsdagar eller har andra aktiviteter.

Lönerevisionen den 1 april 2017

Från och med den 1 april 2017 ska följande tarifflöner tillämpas för tings- och förvaltningsrättsnotarier: 

Lönenivå 1: 26 600 kr

Lönenivå 2: 28 900 kr

Nyhet - Pensionsmyndigheten som paketmyndighet

Vi kan för första gången presentera en s.k. paketanställning med Pensionsmyndigheten som den inledande myndigheten. Efter sex månaders anställning där så fortsätter du under arton månader på Förvaltningsrätten i Stockholm. Andra paketanställningar som nu är aktuella att söka finns hos Migrationsverket, Justitikanslern och Försäkringskassan. Läs mer under lediga anställningar.

Tillbaka till toppen